YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lợi nhuận có nguồn gốc từ:

  • A. Lao động phức tạp
  • B. Lao động quá khứ
  • C. Lao động cụ thể
  • D. Lao động không được trả công

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA