YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nào sức lao động trở thành hàng hoá một cách phổ biến?

  • A. Trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn
  • B. Trong nền sản xuất hàng hoá TBCN
  • C. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ
  • D. Trong nền sản xuất lớn hiện đại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA