YOMEDIA

Hình Học 12 Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

Tiếp nối Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng của Hình học 10, ở môn Hình học 12 các em sẽ tiếp tục được tìm hiểu về nội dung Phương pháp tọa độ trong không gian, gọi tắt là Hình học Oxyz. Ở nội dung này, các em sẽ biết cách lập phương trình của một mặt phẳng hay phương trình đường thẳng trong không gian sẽ được viết như thế nào. HOC247 hướng dẫn cho các em năm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF