Tiếng Anh Lớp 12 Unit 9: Deserts - Sa mạc

 • Unit 9: Deserts - Reading

  Unit 9: Deserts - Reading
  Bài học Unit 9 Deserts phần Reading truyền tải thông tin về sa mạc và cuộc sống thiên nhiên ở đây. Qua đó, luyện tập cho các em đoán nghĩa theo ngữ cảnh và gợi ý để làm bài tập chọn đúng hay sai.

  15 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 9: Deserts - Speaking

  Unit 9: Deserts - Speaking
  Bài học Unit 9 Deserts phần Speaking giúp các em giải thích lý do một số loài động thực vật có thể sống ở sa mạc. Qua đó hướng dẫn các em trình bày về những đặc trưng thiên nhiên của vùng sa mạc.

  5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 9: Deserts - Listening

  Unit 9: Deserts - Listening
  Bài học Unit 9 Deserts phần Listening giúp các em hiểu thêm về cách để có một cuộc sống tốt hơn ở vùng sa mạc. Qua bài học, các em được luyện tập kỹ năng nghe để tìm thông tin chi tiết và bổ sung phần thiếu của nội dung cần tìm.

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 9: Deserts - Writing

  Unit 9: Deserts - Writing
  Bài học Unit 9 Deserts phần Writing giúp các em luyện tập viết về sa mạc Sahara lớn nhất thế giới. 

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 9: Desert - Language Focus

  Unit 9: Desert - Language Focus
  Bài học Unit 9 Deserts phần Language Focus cung cấp nội dung ôn tập về một số từ nối "So, but, therefore, however".

  13 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 9: Deserts - Vocabulary

  Unit 9: Deserts - Vocabulary
  Bài học Unit 9 Deserts phần Vocabulary tổng hợp toàn bộ từ vựng Unit 9.

  10 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết