Tiếng Anh Lớp 12 Unit 9: Deserts - Sa mạc

 • Unit 9: Deserts - Reading

  Unit 9: Deserts - Reading
  Bài học Unit 9 Deserts phần Reading truyền tải thông tin về sa mạc và cuộc sống thiên nhiên ở đây. Qua đó, luyện tập cho các em đoán nghĩa theo ngữ cảnh và gợi ý để làm bài tập chọn đúng hay sai.

  15 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 9: Deserts - Speaking

  Unit 9: Deserts - Speaking
  Bài học Unit 9 Deserts phần Speaking giúp các em giải thích lý do một số loài động thực vật có thể sống ở sa mạc. Qua đó hướng dẫn các em trình bày về những đặc trưng thiên nhiên của vùng sa mạc.

  Xem chi tiết

 • Unit 9: Deserts - Listening

  Unit 9: Deserts - Listening
  Bài học Unit 9 Deserts phần Listening giúp các em hiểu thêm về cách để có một cuộc sống tốt hơn ở vùng sa mạc. Qua bài học, các em được luyện tập kỹ năng nghe để tìm thông tin chi tiết và bổ sung phần thiếu của nội dung cần tìm.

  Xem chi tiết

 • Unit 9: Deserts - Writing

  Unit 9: Deserts - Writing
  Bài học Unit 9 Deserts phần Writing giúp các em luyện tập viết về sa mạc Sahara lớn nhất thế giới. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 9: Desert - Language Focus

  Unit 9: Desert - Language Focus
  Bài học Unit 9 Deserts phần Language Focus cung cấp nội dung ôn tập về một số từ nối "So, but, therefore, however".

  13 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 9: Deserts - Vocabulary

  Unit 9: Deserts - Vocabulary
  Bài học Unit 9 Deserts phần Vocabulary tổng hợp toàn bộ từ vựng Unit 9.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết