YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 9: Deserts - Sa mạc

Nội dung bài giảng Unit 9 Deserts của môn Tiếng Anh lớp 12 sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các nội dung về Sa mạc qua các phần Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary. Bên cạnh đó HOC247 còn cung cấp thêm các câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống hỏi đáp để các em ôn tập, phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

ZUNIA9
 

 

ON