Sinh Học 12 Chương 2: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

 • Bài 32: Nguồn gốc sự sống

  Bài 32: Nguồn gốc sự sống
   Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiến sinh học, tiến hóa sinh học, hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ, quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ, sự xuất hiện cơ chế tự nhân đôi. Tăng thêm lòng yêu khoa học, thông qua tìm hiểu các giai đoạn phát sinh sự sống, đặc biệt các thí nghiệm chứng minh cho quá trình này

  5 trắc nghiệm 44 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

  Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
   Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: hóa thạch là gì, vai trò của các hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, hiện tượng trôi dạt lục địa, sinh vật trong các đại địa chất.

  5 trắc nghiệm 18 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 34: Sự phát sinh loài người

  Bài 34: Sự phát sinh loài người
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người, các dạng vượn người hóa thạch và quá trình hình thành loài người, quê hương của loài người, người hiện đại và tiến hóa văn hóa.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết