YOMEDIA

Hoá Học 12 Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Ở chương tiếp theo của môn Hóa học lớp 12 là nội dung về vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn hóa học, các tính chất vật lý và hóa học cơ bản, cũng như ứng dụng và điều chế của chúng. Bên cạnh đó các em còn có thể luyện tập các bài tập trắc nghiệm, tham khảo hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây!

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF