YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Tư bản tài chính là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Tư bản tài chính là kết quả của sự hợp nhất giữa tư bản ngân hàng của một số ít ngân hàng độc quyền lớn nhất, với tư bản của những liên minh độc quyền các nhà công nghiệp.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA