• Câu hỏi:

  Số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông do nhân tố nào quy định?

  Lời giải tham khảo:

  Mác cho rằng số lượng tiền tệ cho lưu thông do 3 nhân tố quy định:

  • Số lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
  • Giá cả trung bình của hàng hóa
  • Tốc độ lưu thông của những đơn vị tiền tệ cùng loại.

 

 

CÂU HỎI KHÁC