YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong một ngày, xí nghiệp sản xuất 30 sản phẩm, giá trị mỗi sản phẩm là 100 USD. Tính giá trị tổng sản phẩm khi cường độ lao động tăng hai lần?

  Đáp án : 

  Lời giải tham khảo:

  Khi CĐLĐ tăng 2 lần thì tổng giá trị SP tăng 2 lần và bằng 30 x 100 USD x 2 = 6000 USD

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA