YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Địa tô phong kiến phản ánh mối quan hệ nào?

    Lời giải tham khảo:

    Địa tô phong kiến phản ánh mối quan hệ giữa hai giai cấp : địa chủ và nông dân, trong đó giai cấp địa chủ trực tiếp bóc lột nông dân.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA