RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nếu tỷ lệ phân chia quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng của nhà tư bản đã được xác định, thì quy mô tích lũy tư bản phụ thuộc vào yếu tố nào?

  Lời giải tham khảo:

  Nếu tỷ lệ phân chia đã được xác định, thì quy mô của tích luỹ tư bản phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư. Trong trường hợp này khối lượng giá trị thặng dư bị phụ thuộc vào những nhân tố sau:

  • Trình độ bóc lột sức lao động.
  • Trình độ năng suất lao động xã hội.
  • Sự chênh lệch ngày càng tăng giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng.
  • Quy mô của tư bản ứng trước.
  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>