YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Nguyên nhân hao mòn vô hình tư bản cố định là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Hao mòn vô hình xảy ra ngay cả khi máy móc còn tốt nhưng bị mất giá do sự xuất hiện của máy móc hiện đại hơn, rẻ hơn hoặc có giá trị tương đương, nhưng công xuất cao hơn.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA