MOBILEAPP
  • Câu hỏi:

    Thực chất của tích lũy tư bản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Thực chất của tích luỹ tư bản là sự chuyển hoá một phần giá trị thặng dư trở lại thành tư bản, hay là quá trình tư bản hoá giá trị thặng dư.

    ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA