YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Địa vị của giai cấp công nhân trong hệ thống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa?

    Lời giải tham khảo:

     Trong hệ thống quan hệ sản xuất của xã hội tư bản chủ nghĩa, người công nhân không có tư liệu sản xuất buộc phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA