YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Tháng 6 năm 2000, xí nghiệp A may được 15.000 áo sơ mi, tháng 7 phải tăng ca để kịp giao hàng nên xí nghiệp may được 20.000 áo sơ mi. So sánh cường độ lao động tháng 7 với tháng 6 năm 2000?

    Lời giải tham khảo:

    CĐLĐ của xí nghiệp tháng 7 năm 2000 so với tháng 6 năm 2000 tăng :  20.000/15.000 = 1.33 (lần)

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA