YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Tỷ suất lợi tức cho vay trong chủ nghĩa tư bản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ tính theo phần trăm giữa tổng số lợi tức và số tư bản tiền tệ cho vay (thường tính theo tháng, quý, năm).

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA