ADMICRO
  • Câu hỏi:

    Một hợp tác xã nông nghiệp sản xuất được 50 tấn lúa/vụ, họ bán 5 tấn để chi tiêu khác, số còn lại để ăn. Hỏi hợp tác xã trên thuộc loại hình kinh tế nào?

    Lời giải tham khảo:

    Sản xuất tự cấp tự túc (là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra nhằm để thoả mãn trực tiếp nhu cầu của người sản xuất)

    ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT