YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Bản chất của lợi tức cho vay trong chủ nghĩa tư bản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Là một phần giá trị thặng dư do công nhân sáng tạo ra trong lĩnh vực sản xuất. (Vì vậy có thể khẳng định tư bản cho vay cũng gián tiếp bóc lột công nhân làm thuê thông qua nhà tư bản đi vay)

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA