• Câu hỏi:

    Địa tô chênh lệch II là gì?

    Lời giải tham khảo:

     

    Địa tô chênh lệch II là địa tô thu được nhờ thâm canh mà có

 

 

CÂU HỎI KHÁC