YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tác động của quy luật giá trị?

  Lời giải tham khảo:

  • Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.
  • Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển.
  • Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người lao động thành kẻ giàu người nghèo.
  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA