YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Lao động cụ thể là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, đối tượng riêng, phương tiện riêng, phương pháp riêng, và kết quả riêng.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA