YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Tích tụ tư bản là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư trong một xí nghiệp nào đó, nó là kết quả trực tiếp của tích luỹ tư bản.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA