YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Sản xuất hàng hóa là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi hoặc mua bán trên thị trường.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA