• Câu hỏi:

    Hàng hóa là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Hàng hóa là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán.

 

 

CÂU HỎI KHÁC