YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình thái chung của giá trị được biểu hiện như thế nào?

  Lời giải tham khảo:

  Giá trị của mọi hàng hóa đều được biểu hiện ở GTSD của một hàng hóa đóng vai trò làm vật ngang giá chung.

  Tỷ lệ trao đổi đã cố định, trao đổi gián tiếp.

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA