• Câu hỏi:

    Địa tô chênh lệch I là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Địa tô chênh lệch I là loại địa tô thu được trên những ruộng đất có độ màu mỡ tự nhiên thuộc loại trung bình và tốt, có vị trí gần nơi tiêu thụ, gần đường giao thông.

 

 

CÂU HỎI KHÁC