YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Thực chất giá trị thặng dư siêu ngạch là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối vì hai giá trị thặng dư trên đều dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động (Giá trị thặng dư siều ngạch là phần giá trị thặng dư thu được do tăng năng xuất lao động cá biệt, làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị thị trường của nó)

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA