• Câu hỏi:

    Lao động trừu tượng là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Lao động của người sản xuất hàng hoá, nếu coi đó là sự hao phí óc, sức thần kinh và sức cơ bắp nói chung của con người, chứ không kể đến hình thức cụ thể của nó như thế nào, thì gọi là lao động trừu tượng.

 

 

CÂU HỎI KHÁC