YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Giá trị là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá, còn giá trị trao đổi chẳng qua chỉ là hình thái biểu hiện của giá trị hàng hoá.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA