YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Giá trị sử dụng là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Với tư cách là giá trị sử dụng, hàng hóa trước hết là “một vật nhờ có những thuộc tính của nó mà thỏa mãn được bất cứ một loại nhu cầu nào của con người”.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA