YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Trước kia xí nghiệp A làm được 400 sản phẩm/ngày, bước vào đợt thi đua, xí nghiệp tổ chức tăng ca nên làm ra 900 sản phẩm/ngày. Biết giá trị mỗi sản phẩm là 8 USD. Hỏi doanh thu của xí nghiệp A trong đợt thi đua cao hơn trước kia bao nhiêu?

    Lời giải tham khảo:

    Doanh thu của xí nghiệp A trong đợt thi đua cao hơn trước kia (900 x 8USD) – (400 x 8USD) = 4000USD

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA