YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Thị trường có bốn chủ thể cung cấp cùng một loại sản phẩm với số lượng tương đương nhau. A làm ra một hàng hóa mất 1 giờ, B mất 2 giờ, C mất 3 giờ, D mất 4 giờ. Hỏi thời gian lao động cần thiết để làm ra một sản phẩm?

    Lời giải tham khảo:

    Vì họ cung cấp số lượng sản phẩm tương tương nhau nên áp dụng công thức : (1 + 2 + 3 + 4) : 4 = 2,5 giờ

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA