YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sản xuất hàng hóa ra đời, tồn tại trong điều kiện nào?

  Lời giải tham khảo:

  Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời, khi có đủ hai điều kiện sau đây:

  • Thứ nhất: phân công lao động xã hội
  • Thứ hai: sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất.
  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA