YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Bản chất tiền công trong xã hội tư bản biểu hiện ra như thế nào?

    Lời giải tham khảo:

    Bản chất của tiền công trong chủ nghĩa tư bản là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, hay còn được gọi là giá cả của sức lao động, nhưng lại biểu hiện ra bề ngoài thành giá cả của lao động.

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA