YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Bộ phận của tư bản sản xuất (nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ, sức lao động...) được tiêu dùng hoàn toàn trong một chu kỳ sản xuất, giá trị của nó được chuyển toàn bộ vào sản phẩm trong quá trình sản xuất, khi hàng hóa được bán xong là bộ phận tư bản gì?

    Lời giải tham khảo:

    Tư bản lưu động

    ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA