YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình thái đầy đủ, mở rộng của giá trị được biểu hiện cụ thể như thế nào?

  Lời giải tham khảo:

  Giá trị của 1 hàng hóa được biểu hiện ở giá trị sử dụng của nhiều hàng hóa đóng vai trò vật ngang giá chung.

  Tỷ lệ trao đổi đã cố định, trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng.

  Xuất hiện sau phân công lao động xã hội lần thứ I. Là sự mở rộng HTGT giản đơn hay ngẫu nhiên.

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA