• Câu hỏi:

  Nhân tố nào ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa?

  Lời giải tham khảo:

  • Giá trị hàng hóa
  • Cạnh tranh
  • Quan hệ cung cầu về hàng hóa
  • Sức mua của đồng tiền (Giá trị của tiền­)

 

 

CÂU HỎI KHÁC