YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa?

  Lời giải tham khảo:

  • Giá trị hàng hóa
  • Cạnh tranh
  • Quan hệ cung cầu về hàng hóa
  • Sức mua của đồng tiền (Giá trị của tiền­)
  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA