• Câu hỏi:

    Tháng 6 năm 2000, xí nghiệp A may được 15.000 áo sơ mi, tăng năng suất 100% so với cùng kỳ năm trước. Bước sang tháng 7 phải tăng ca để kịp giao hàng nên xí nghiệp may được 20.000 áo sơ mi. So sánh năng suất lao động của xí nghiệp tháng 7 năm 2000 với tháng 6 cùng kỳ năm trước?

    Lời giải tham khảo:

    Tháng 6 năm 2000, xí nghiệp A may được 15.000 áo sơ mi, tăng năng suất 100% so với cùng kỳ năm trước => tháng 6 cùng kỳ năm trước sản xuất được: 7.500 áo sơ mi.

    Năng suất lao động của xí nghiệp tháng 7 năm 2000 với tháng 6 cùng kỳ năm trước là : 20.000/7.500 x 100 = 266.67% (hay tăng 8/3 lần).

 

 

CÂU HỎI KHÁC