YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tôn giáo là một phạm trù lịch sử bởi vì:

  • A. Là sản phẩm của con người.
  • B. Là do điều kiện KT-XH sinh ra.
  • C. Tôn giáo ra đời, tồn tại và biến đổi trong một giai đoạn lịch sử nhất định của loài người.
  • D. Tôn giáo sẽ tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của lịch sử nhân loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA