AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng nào dưới dây được xem là đỉnh cao về triết học duy vật ở Hy Lạp thời cổ đại?

  • A. Quan điểm cho rằng “con người là thước đo của vạn vật ” của Prô-ta-go
  • B. Thuyết nguyên tử của Đề-mô-crít.
  • C. Lôgíc học của A-ri-stốt.
  • D. Học thuyết về tồn tại của Pác-mê-nít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>