AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đỉnh cao của quan niệm duy vật cổ đại về phạm trù vật chất? 

  • A. Lửa của Hê-ra-clít
  • B. Không khí của A-na-xi-men
  • C. Âm dương –ngũ hành của Âm dương gia.
  • D. Nguyên tử của Đề-mô-crít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>