YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi tăng cường độ lao động:

  • A. Mức hao phí lao động trong một đơn vị thời gian giảm
  • B. Mức hao phí lao động  trong một đơn vị thời gian không đổi
  • C. Mức hao phí lao động trong một đơn vị thời gian tăng lên
  • D. Tất cả các phương án trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA