YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan niệm về phạm trù vật chất của các trào lưu triết học duy vật thời cổ đại có đặc điểm gì?Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

  • A. Đồng nhất vật chất với giới tự nhiên
  • B. Đồng nhất vật chất với những sự vật cảm tính
  • C. Đồng nhất vật chất với vận động
  • D. Đồng nghĩa vật chất với các sự vật hiện tượng cụ thể của thế giới khách quan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA