YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử nào dưới đây là cách mạng xã hội ở Việt Nam? 

  • A. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng
  • B. Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi ở Lam Sơn.
  • C. Cách mạng tháng 8-1945.
  • D. Chiến thắng biên giới tây nam năm 1979.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA