YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nào thì tôn giáo mang tính chính trị?

  • A. Phản ánh nguyện vọng của nhân dân.
  • B. Khi các cuộc đấu tranh tôn giáo nổ ra.
  • C. Khi các giai cấp thống trị đã lợi dụng và sử dụng tôn giáo để phục vụ lợi ích của mình.
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA