• Câu hỏi:

  Cường độ lao động:

  • A. Độ khẩn trương nặng nhọc trong lao động
  • B. Hiệu quả của lao động
  • C. Hiệu suất của lao động
  • D. Các phương án trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC