YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để thực hiện các quan hệ cơ bản nhất trong gia đình mới XHCN Ở Việt Nam cần phải tuân thủ nguyên tắc gì?

  • A. Đạo lý làm người.
  • B. Cùng có lợi.
  • C. Thỏa mãn những nhu cầu tâm sinh lý.
  • D. Bình đẳng, thương yêu và chia sẻ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA