YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng chủ yếu của ý thức Tôn giáo?

  • A. Sự phản kháng đối với bất công xã hội.
  • B. Niềm tin vào sự tồn tại của các đấng siêu nhiên thần thánh.
  • C. Khát vọng được giải thoát.
  • D. Phản ánh không đúng hiện thực khách quan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA