YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc ra đời của CNDT?

  • A. Sự tuyệt đối hóa vai trò của ý thức.
  • B. Xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức mang tính biện chứng của con người.
  • C. Tuyệt đối hóa vai trò của lao động trí óc và của giai cấp thống trị.
  • D. Do cả ba nguyên nhân trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA