YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lao động:

  • A. Khả năng của lao động
  • B. Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải
  • C. Thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình lao động
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA